De afkorting ISBN staat voor international Standard Book Number. Een proefschrift kan zonder ISBN gemaakt worden, maar een ISBN nummer voor thesis aanvragen is ook een mogelijkheid. Er zijn een aantal voordelen aan een ISBN. Een ISBN is een uniek nummer. Dat zorgt ervoor dat het boek herkenbaar is zowel in Nederland als daarbuiten. Aan een ISBN zijn een aantal kenmerken gekoppeld zoals de titel, de auteur, wie het heeft uitgegeven en in welke genre het boek hoort.

Een ISBN is opgebouwd uit verschillende delen. Het eerste deel geeft aan om welke taal het gaat. Dit wordt gevolgd door de code voor de uitgever. Al deze gegevens zijn beschikbaar voor boekhandelaren en bibliotheken. Een ISBN nummer voor thesis aanvragen zorgt ervoor dat het proefschrift wordt opgenomen in catalogi en daardoor snel terug te vinden is voor anderen.

BoekEen ISBN nummer voor thesis aanvragen wordt gedaan bij Bureau ISBN en kan alleen gedaan worden door een aanvrager die een aansluiting heeft bij het Bureau ISBN en die een uitgeversprefix heeft. Er zijn opleidingsinstituten, zoals universiteiten, die een ISBN nummer voor thesis aanvragen, zodat je dat zelf niet meer hoeft te doen. Als het instituut niet de aanvraag voor je doet, dan kan ook een uitgever een ISBN nummer voor thesis aanvragen. Ipskamp Printing geeft ook de mogelijkheid om de aanvraag online te doen. Bij het online ISBN nummer voor thesis aanvragen zijn een aantel gegevens van het proefschrift nodig. Natuurlijk is de titel van het proefschrift van belang en de auteur van de thesis. Voor een ISBN nummer voor thesis aanvragen is verder belangrijk in welke taal het proefschrift wordt uitgegeven. Voor de aanvraag is ook de NUR noodzakelijk. NUR staat voor Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling en deze code geeft aan in welk genre de uitgave geplaatst kan worden.

Laat vandaag uw thesis drukken via internet