De gekwalificeerde advocaten van MRS hebben hun afzonderlijke krachten sinds een aantal jaar gebundeld. Wij zijn actief op verschillende rechtsgebieden, waaronder civiel recht en strafrecht. Een advocaat gespecialiseerd in civiele zaken is toegerust om conflicten te beslechten, aangaande diverse onderwerpen.

Het gaat dan om geschillen die ontstaan in de relationele sfeer of op het gebied van wonen en werken. Zo zien wij regelmatig gesteggel omtrent de afwikkeling van een erfenis. In het geval van onenigheid over de exacte verdeling is het noodzakelijk om de zaak aan de rechter voor te leggen. Gelukkig hebben wij een advocaat civiele zaken in huis. Dit betreft lastige zaken, aangezien het de familieband ernstig kan beschadigingen, als er niet behoedzaam met emoties en gevoeligheden wordt omgegaan. De advocaat gespecialiseerd in civiele zaken staat u en uw familie daadkrachtig bij. Door een kort geding te starten kan er snel een voorlopige beslissing worden genomen. Dit is een verstandige stap: hoe korter het proces duurt, des te minder schade er kan worden aangericht tussen familieleden. Voor de verdeling van een bedrag van minder dan vijfentwintigduizend euro gaat u naar de kantonrechter. Inschakeling van advocaat gespecialiseerd in civiele zaken is niet verplicht.

Het is soms raadzaam om een erfenis niet te accepteren. Er kan namelijk sprake zijn schulden die u liever overneemt. Als erfgenaam neem je een advocaat gespecialiseerd in civiele zaken in de arm om een nalatenschap te verwerpen. In de meeste gevallen levert een erfenis vooral voordeel op. Echter, bent u het niet eens met een beslissing van de belastingdienst over de schenking die u ten deel is gevallen? Maak allereest officieel bezwaar tegen gevorderde belastingafdrachten. Dat biedt wellicht geen uitkomst, oftewel uw bezwaar wordt afgewezen. Daarna kan de stap naar een gerechtelijke procedure worden gezet. Daarbij is hulp van advocaat gespecialiseerd in civiele zaken wenselijk.